Stuckatur, Kungsgatan Malmö. 2014

« »

 

Fasadutsmyckning lagas med hydrauliskt kalkbruk.

Arbetet utfördes av Mattias, Viktor och Philip.