Publicerad 2018-10-22

Bara centrum 2012

I Bara centrum har vi varit med vid nybyggnation av ett större bostadshus.