Publicerad 2018-10-22

Gottorpsvägen Bunkeflo

I Bunkeflo genomförde vi byte från enstegstätad putsfasad till Webers SERPOROC putssystem. På Malmö Mur & Puts har vi de kunskaper som krävs för att utföra maskinell putsning.