Publicerad 2018-10-22

Lobovägen

På Lobovägen i Bjärred genomförde vi rivning av enstegstätad putsfasad för byte till ventilerat system. Det ventilerade systemet gör att huset andas och att fuktskador undviks. På Malmö Mur & Puts var vi tidigt ute inom detta område och vi har en mycket nära kontakt med Weber, som alltid bistår oss med support om det skulle behövas.