Publicerad 2018-10-22

Myntavägen

På Myntavägen i Bjärred genomförde vi under 2013/2014 fasadrenoveringar på åtta villor. I arbetet ingick rivning av befintlig enstegstätad fasad samt byte till en ny ventilerad fasad från Weber.