Om oss

Företaget

Malmö Mur & Puts har sedan starten 1999 vuxit sig starka på marknaden och är idag ett av de större fasadföretagen i regionen. Vi är specialiserade på murning, putsning, tilläggsisolering, omfogning av tegelfasader samt byte av putsfasader. Bland våra uppdragsgivare återfinns allt från privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar till de stora byggbolagen. Som företag arbetar vi nära våra leverantörer och vi genomför kontinuerligt utbildningar för att alla medarbetare skall ha den senaste kunskapen. När man vänder sig till Malmö Mur & Puts ska man vara säker på att man som beställare får en trygg nybyggnation eller renovering av god kvalitet, där vi finns med under hela byggprocessen.

Vi gör alltid vårt yttersta för att våra kunder skall vara nöjda. Som företag lever vi på vårt rykte och vi arbetar hårt för att alltid avsluta våra projekt i tid och till utlovad kvalitet. Vi utför arbeten i hela Skåne och hos oss är alla kunder välkomna, stora som små.

Niclas Ek, VD

Finansiell information

Vi har idag strax över 20 anställda,omsätter runt 30 miljoner och innehar F-skattesedel. Vårt organisationsnummer är 
556675-5574. Vill du ha mer finansiell information, titta gärna på www.allabolag.se.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vid alla arbeten utser vi en kvalitetsansvarig som  under arbetets gång löpande följer upp, dokumenterar och utför s.k. egenkontroll. Vi lämnar givetvis garantier på alla utförda arbeten och vi eftersträvar att alltid ge varje kund ett färdigt resultat till avtalad kvalitet och tid. Vi försöker också uppfatta och hantera såväl meningsskiljaktigheter och fel och brister som kan uppstå snabbt och effektivt.

Vi använder aktivt materialleverantörernas kunskap och föreskrifter och arbetar aktivt med att integrera vårt kvalitetsarbete i planeringen av den övriga verksamheten för att skapa engagemang och samarbete ute på arbetsplatserna. Alla anställda erbjuds också kontinuerlig utbildning både i kvalitetsarbete, arbetsmiljö och yrkeskompetens.

Företaget är även certifierat hos SPEF – Branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Syftet med SPEF:s certifiering är att säkerställa för alla beställare att medlemsföretagen har de bäst utbildade och kompetenta medarbetarna.

spfe

Vi är övertygade om att en god arbetsmiljö skapar en effektiv organisation med hög måluppfyllelse, att det bidrar till engagemang och trivsel hos personalen och att en god arbetsmiljö ger förutsättningar att behålla och rekrytera kompetent personal. Vi vill att arbetsmiljön skall präglas av samspel och god kommunikation mellan ledning och medarbetare. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska aktivt arbeta förebyggande, motverka risker och vid rehabilitering skapa förutsättningar för snabb återgång i arbetslivet. Vårt arbetsmiljöarbetet skall ske enligt arbetsmiljölagen. Gott ledar- och medarbetarskap är viktiga utgångspunkter i vårt arbetsmiljöarbete. Delaktighet och inflytande i detta arbete är rättigheter såväl som skyldigheter.