Brf. Langeland

I förra veckan påbörjades ställningsbyggandet på Brf. Langeland i Malmö. Här ska vi utföra en fasadrenovering på cirka 7000 kvm som innebär omfogning, tegel- och balkbyte.