Murning

En fasad är en viktig investering för framtiden eftersom ett väl utfört fasadarbete skyddar huset under lång tid. Malmö Mur & Puts har många års kunskap och erfarenhet för flera olika fasadsystem och materiallösningar. Alla våra anställda genomgår kontinuerligt utbildning, gällande både nya metoder och nya materialval, något som är viktigt för ett fasadarbete av hög kvalitet som håller i längden.

Vi hjälper er med ny-, till-, ombyggnad och fasadrenoveringar. Vi är specialiserade på:

  • Putsning och murning
  • Byte av fasader med enstegstätning
  • Murning av tegel och block samt omfogning av äldre tegelfasader
  • Betongrenovering
  • Fasadtvättning och fasadrenovering
  • K-märkning