Brf. Södertorp

På Brf. Södertorp i Malmö utför vi en fasadrenovering på totalt 8 huskroppar, 4 höghus och 4 låghus, åt Sydsverige Entreprenad AB. Här gör vi tegel- och balkbyte, omfogning, putslagningar, ommålning och på höghusen monterar vi även dryfix. I dagsläget står 2 höghus och 1 låghus klart och vi har börjat på det andra låghuset. 

Materialleverantör till projektet är Beijer Byggmaterial AB med material från JOMA AB och AB Bösarp Grus & Torrbruk.