Campus By A

På Campus Vipan By A i Lund har vår serviceavdelning gjort en fasadrenovering av diverse utsmyckningar samt fasad med bruk från Weber åt Peab Sverige AB. 

Materialleverantör: Beijer Byggmaterial AB