Lyra

På Lyra i Lund har vi utfört fasadmurning av 4 stycken lägenhetshus samt trädgårdsmurar åt JM AB. Till murningen har vi använt 2207 Rödslagen och 2209 Rödslagen Multiröd från Tegelmäster AB. Projektet stod klart förra vintern.