Naboland

På Naboland i Västra hamnen är vi klara med murningen på etapp 1 och är i full gång med etapp 2.