MURMÄSTAREN

P-NR: 21607

Uppdragsbeskrivning: Puts på nyproduktion. 

Omfattning: Cirka 1400 m2

Adress: Byggmästaregatan 81

Kommun: Svedala

Beställare: Peab Sverige AB 

Slutfört: 2021