PEDALVAGNEN

P-NR: Saknas

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning vid nyproduktion av bostadshus.

Omfattning: 2000 m2

Adress: Industrigatan 10

Kommun: Malmö

Beställare: Peab

Slutfört: 2017