BARA C

P-NR: 19606

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning samt puts av nyproduktion.

Omfattning: Cirka 8000 m2, totalt fyra putsade huskroppar och tre murade.

Adress: Torggatan 

Kommun: Bara

Beställare: PEAB Sverige AB 

Slutfört: 2020