VILLA LIMHAMN 2

På denna arkitektritade 60-tals villa i Limhamn med hålkälstegel har vi fräst och fogat om med hydrauliskt kalkbruk från Weber.

Vi har även tagit bort all armeringsjärn ovan fönster samt lämnat in teglet för balktillverkning på Randers. 

Materialleverantör: Beijer Byggmaterial