HOTELL FRITIDEN

P-NR: 19626

Uppdragsbeskrivning: Fasadputsning på nyproduktion.

Omfattning: 1200 m2

Fasadsystem: Serporoc

Adress: Österleden 19

Kommun: Ystad

Beställare: NIMAB Entreprenad AB

Slutfört: 2020