HISSTORNET

P-NR: Saknas

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 4000 m2

Adress: Rörtornsgatan 5

Kommun: Malmö

Beställare: NCC

Slutfört: 2017