KATTHULT 1

P-NR: 21601

Uppdragsbeskrivning: Puts av nyproduktion. 

Omfattning: 6000 m2

Adress: Lönnebergagatan 67

Kommun: Malmö

Beställare: Peab Sverige AB 

Slutfört: 2020