MUR, MOBILIA

När nytt skall se gamalt ut. Muren på Mobilia i Malmö har vi murat med ny och återvunnen sten från den gamla fabriksbyggnaden.

Materialleverantör: Beijer