Lyra

P-NR: 22610

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av 4 stycken nyproducerade lägenhetshus samt trädgårdsmurar.

Omfattning: 3300 m2

Adress: Vipeholms allé 57

Kommun: Lund

Beställare: JM AB

Slutfört: 2022