DOCKPORTEN

P-NR: 20608

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nyproduktion. 

Omfattning: 5000 m2

Adress: Dockgatan via Östra Varvsgatan 23

Kommun: Malmö

Beställare: Peab Sverige AB

Slutfört: 2021