SPÅRET 1

P-NR: 20609

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning samt puts av nyproduktion.

Omfattning: 2500 m2

Adress: Nobelvägen 70

Kommun: Malmö

Beställare: Peab Sverige AB 

Slutfört: 2021