KRANSKÖTAREN

P-NR: 19611

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 2200 m2

Adress: Aulingatan 22 A-C

Kommun: Ystad

Beställare: NIMAB Entreprenad AB

Slutfört: 2019