KVARTERET YMER

P-NR: 19621

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning och putsning på nyproduktion. Här har vårt systerbolag Murpoolen i Skåne AB hjälpt oss med tegelfasaden. 

Omfattning: 3200 m2

Adress: Ymers Gata

Kommun: Malmö

Beställare: NBI

Slutfört: 2019