LILLA VARVSGATAN

P-NR: 19624

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 3000 m2

Adress: Lägatan

Kommun: Malmö

Beställare: PEAB Sverige AB

Slutfört: 2020