DRAGÖRKAJEN

P-NR: Saknas

Uppdragsbeskrivning: Tegling av fasad. 

Omfattning: 4000 m2

Adress: Övägen

Kommun: Malmö

Beställare: JM AB 

Slutfört: 2015