Picknick

P-NR: 20612

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av 3 stycken nyproducerade lägenhetshus.

Omfattning: 2200 m2

Adress: Vipeholms allé

Kommun: Lund

Beställare: JM AB

Slutfört: 2021

Fler referenser