STJÄRNFYREN

P-NR: 21606

Uppdragsbeskrivning: Puts samt fasadmurning på nyproduktion. 

Omfattning: Cirka 1900 mputs och 170 m2 murning. 

Adress: Västra Varvsgatan/Stora Varvsgatan

Kommun: Malmö 

Beställare: NIMAB Entreprenad AB 

Slutfört: 2022