GREENHUSEN

P-NR: 21618

Uppdragsbeskrivning: Fasadrenovering av 6 stycken 2-plans flerbostadshus och förrådsbyggnader. 

Omfattning: 2800 m2

Adress: Hammars Parkväg 6

Kommun: Malmö

Beställare: JM AB

Slutfört: 2023

Fler referenser