PASSAGERAREN 1

P-NR: 18614

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 1200 m2

Adress: Garagegatan 

Kommun: Malmö

Beställare: Veidekke Entreprenad AB 

Slutfört: 2018