KVARTERET BÄVERN

P-NR: Saknas

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion. 

Omfattning: 1200 m2

Adress: Nygatan

Kommun: Trelleborg 

Beställare: SAWI/Alsingevallen

Slutfört: 2018