KVARTERET FÖRAREN 1

P-NR: 19620

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 1650 m2

Adress: Linjettgatan 7

Kommun: Malmö

Beställare: JM AB

Slutfört: 2019