VILLA LUND

På denna villa i Lund har vi rivit beklädnadstegel för att få fram orginalputsen som vi sedan också rivit. Vi är även återställt alla gesimser som var förstörda vid murning av beklädnadsteglet. Villan är putsad traditionellt med en handslagen spritputs då kund önska mer liv i fasaden. Gatunumret ovanför entrédörren har vi skapat med puts.

Materialleverantör: Beijer Byggmaterial AB och Weber.

Till projektet hade vi hjälp av Johanssons ByggPlåt AB till plåtarbetet samt Skånsk Elservice AB till elarbetet.