BRF. VARVET

P-NR: 18611

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 4200 m2

Adress: Lilla Varvsgatan

Kommun: Malmö

Beställare: JM AB

Slutfört: 2019