BRF. SÖDERTORP

På Brf. Södertorp i Malmö utför vi en fasadrenovering på totalt 8 huskroppar, 4 låghus och 4 höghus, åt Sydsverige Entreprenad AB. Här gör vi tegel- och balkbyte, omfogning, putslagningar, ommålning och på höghusen monterar vi dryfix. I dagsläget står 2 höghus och 1 låghus klart och vi har börjat på det andra låghuset.

Materialleverantör: Beijer Byggmaterial med material från Joma och Bösarps Grus & Torrbruk.