KÄVLINGE BADHUS

P-NR: 22606

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion av badhus. 

Omfattning: 2500 m2

Adress: Bygdegatan 1

Kommun: Kävlinge

Beställare: Peab Sverige AB

Slutfört: 2023