KVARTERET SPÅRVAGNEN

P-NR: 18613

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 1800 m2

Adress: Industrigatan 8

Kommun: Malmö

Beställare: Peab Sverige

Slutfört: 2018