Publicerad 2021-02-09

Brf. Dockan Hallenborg

P-NR: 18606

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning på nyproduktion.

Omfattning: 4000 m2

Adress: Hallenborgsgatan

Kommun: Malmö

Beställare: Peab Sverige

Slutfört: 2019